logo čechura


údaje:
Ing. František Čechura
Jinačovice 504
664 34 Kuřim

IČ: 40972976
DIČ: CZ5506221776
tel.: +420 546 210 277
info@calendarvazba.com

kontaktní osoba:
Ing. František Čechura
mobil: +420 603 849 930
cechura@calendarvazba.com
Tiskárna byla založena v roce 1996. Hlavní náplní byly tiskařské a knihařské práce (tisk letáků, vizitek, novin, obálek, hlavičkových papírů, výroba brožur, výročních zpráv, bloků apod.) a potisky reklamních předmětů.

1. V roce 2000 získala firma status chráněné dílny a zaměstnávala 10 zdravotně znevýhodněných osob. V roce 2006 jsme vybudovali novou provozovnu s bezbariérovým přístupem. To nám umožnilo zaměstnávat více zdravotně znevýhodněných lidí. Těžce postižení mají svého asistenta, který jim pomáhá úspěšně se zapojit do výroby a vidět za sebou dobře vykonanou práci. Vážíme si každého zaměstnance, který je ochotný se zaučit na knihařskou činnost. V nynějším roce máme 60 zaměstnanců z blízkého okolí a regionu. Z toho je více než 90 % pracovníků se zdravotním omezením.
Tím se řadíme mezi sociální podniky, zlepšujeme zaměstnanost regionu a zároveň můžeme na naše zboží a služby vydávat potvrzení o tzv. „náhradním plnění”.
Jsme členem sdružení NAPL.

2. Co znamená pojem "náhradní plnění"?
Náhradní plnění přesně definuje §81 zákona č. 435/2004 Sb. Obecně existuje povinnost všech zaměstnavatelů (firem, organizací, podniků…), kteří zaměstnávají více než 25 osob, zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Pokud tyto osoby zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává nebo nemůže zaměstnávat a má přitom více než 25 zaměstnanců, může si tuto povinnost splnit buď odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, od chráněných pracovních dílen, nebo odvodem do státního rozpočtu.
Zákon č. 435/2004 Sb. dále upravuje tzv. prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb.

Jaké výhody Vám přináší "Náhradní plnění"?
  1. Ekonomické výhody - když nakupujete výrobky nebo služby od chráněných pracovních dílen ušetříte na odvodech do státního rozpočtu (dříve cca 50%, nyní cca 35% úspora při nákupu výrobků nebo služeb).
  2. Odběrem výrobků nebo služeb pomůžete zvýšit výrobu v chráněné dílně a tím se podílíte na vytvoření nových pracovních míst pro lidi, kteří to potřebují nejvíce.

3.
Více než 51 % zisku věnujeme do inovace výroby a přizpůsobení pracovních podmínek pracujícím. Pro ušetření lidské práce jsme nově pořídili snáčecí stroj se dvěmi věžemi Duplo SYSTEM 5000. Inovovali jsme malonákladový tisk pořízením tiskového stroje MINOLTA.
Naši zaměstnci jsou po nástupu do pracovního poměru seznámeni s činností na přiděleném pracovní zařazení a průběžně jsou proškolováni na další pro ně vhodné pracoviště. Na pravidelných poradách jsou zaměstnanci informováni o hospodářských výsledcích firmy, společně koordinujeme plán zakázek a postupy při jejich plnění.
Vzhledem k individuálním potřebám poskytujeme home office a plovoucí pracovní dobu.
Nemáme externího zakladatele, jsme OSVČ.

4. Naši výrobu řídíme s ohledem na požadavky zákazníka a s ohledem na enviromentální prostředí. Snažíme se nahrazovat standardní materiály - v našem případě tiskový materiál - FSC tiskovým mediem. Třídíme odpad vznikající při výrobě, který v eko-dvoře bude použitý k dalšímu zpracování.  

5. Podporujeme místní kulturní a sportovní akce, spolupracujeme s radnicí, přispíváme na obecní plesy.

6. Zpracování osobních údajů 
Ochrana citlivých dat našich obchodních partnerů je pro nás velmi důležitá.
Údaje využíváme pouze za obchodním účelem, v nezbytně nutném rozsahu, v rámci zvyšování kvality našich služeb a k plné spokojenosti zákazníka.
Data neposkytujeme žádné další firmě.