logo čechura


údaje:
Ing. František Čechura
Jinačovice 504
664 34 Kuřim

IČO: 40972976
DIČ: CZ5506221776
tel.: +420 546 210 277
fax: +420 546 210 277
info@calendarvazba.com

kontaktní osoba:
Ing. František Čechura
mobil: +420 603 849 930
cechura@calendarvazba.com
Tiskárna byla založena v roce 1996. Hlavní náplní byly tiskařské a knihařské práce (tisk letáků, vizitek, novin, obálek, hlavičkových papírů, výroba brožur, výročních zpráv, bloků apod.) a reklamní dotisky.

V současné době firma spolupracuje s největšími vydavatelstvími v České republice. Chráněná dílna zaměstnává přes 60 lidí, z kterých je více než 90 % se zdravotním postižením. To firmě umožňuje vydávat potvrzení o tzv. „náhradním plnění”.

Co znamená pojem "náhradní plnění"?
Náhradní plnění přesně definuje §81 zákona č. 435/2004 Sb. Obecně existuje povinnost všech zaměstnavatelů (firem, organizací, podniků…), kteří zaměstnávají více než 25 osob, zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Pokud tyto osoby zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává nebo nemůže zaměstnávat a má přitom více než 25 zaměstnanců, může si tuto povinnost splnit buď odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, od chráněných pracovních dílen, nebo odvodem do státního rozpočtu.
Zákon č. 435/2004 Sb. dále upravuje tzv. prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb.

Jaké výhody Vám přináší "Náhradní plnění"?
  1. Ekonomické výhody - když nakupujete výrobky nebo služby od chráněných pracovních dílen ušetříte na odvodech do státního rozpočtu (dříve cca 50%, nyní cca 35% úspora při nákupu výrobků nebo služeb).
  2. Odběrem výrobků nebo služeb pomůžete zvýšit výrobu v chráněné dílně a tím se podílíte na vytvoření nových pracovních míst pro lidi, kteří to potřebují nejvíce.